Оголошення!!!

Оголошення!!!

Тернопільська обласна рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора театру-художнього керівника Тернопільського академічного обласного театру актора і ляльки.

Кваліфікаційні вимоги: громадянство України, вища освіта, стаж роботи у сфері культури не менше 3 років, вільне володіння державною мовою та здатність за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

Обмеження щодо кандидатів: керівником комунального закладу культури не може бути призначена особа, яка за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена; має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому порядку, або на яку протягом останнього року накладалось адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення; є близькою особою або членом сім’ї керівників органу, що відповідно до статутних документів здійснює управління комунальним закладом культури.

Особи, які беруть участь в конкурсі, упродовж 30 днів з дня оголошення конкурсу подають такі документи:

– заяву з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

– автобіографію, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;

– копію документів, що посвідчують особу, копію документів про вищу освіту;

– два рекомендаційні листи довільної форми;

– мотиваційний лист довільної форми;

– копію трудової книжки (належно засвідченої відділом кадрів за основним місцем роботи або кандидатом особисто (у випадку його не працевлаштування).

Зазначені документи надсилаються на поштову та електронну адресу Тернопільської обласної ради у встановлений законом термін. Перелік документів є вичерпним. Особи можуть надавати інші документи, які, на їхню думку, підтверджують професійні чи моральні риси. Особи, які подають документи, відповідають за достовірність інформації.

На засідання конкурсної комісії кандидатам необхідно підготувати публічну презентацію проекту програми розвитку Тернопільського академічного обласного театру актора і ляльки.        

 Дата початку приймання документів: 18 травня 2018 року

 Дата початку формування конкурсної комісії: 18 травня 2018 року

 Умови та строки проведення конкурсу: за рішенням конкурсної комісії  до участі не допускаються особи, які не відповідають вимогам, зазначеним у Законі України «Про культуру». Конкурсна комісія проводить перше засідання через 10 днів після закінчення терміну приймання документів.

Документи приймаються за адресою: м. Тернопіль, вул. М. Грушевського, 8, каб. 647, e-mail:  ovm@reg-adm.gov.te.ua

Довідки за телефонами (0352)  52-01-87.

Зразок заяви

Згода на обробку персональних даних

Інформація про умови праці керівника, відомості про матеріально-технічну базу та фінансову звітність закладу за попередній бюджетний період.

Громадським організаціям відповідного функціонального спрямування до 01 червня 2018 року подати Тернопільській обласній раді лист-пропозицію, підписаний керівником громадської організації, із зазначенням трьох кандидатур, які рекомендуються для включення до складу конкурсної комісії.

До листа додаються заява та анкета, завірені копії статуту громадської організації та витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (для підтвердження відповідного функціонального спрямування). Довідки за телефоном (0352) 52-01-87. Пропозиції будуть розглянуті до 06 червня        2018 року. Жеребкування буде проведено з 07 до 13 червня 2018 року за адресою: м. Тернопіль, вул. М.Грушевського, 8, каб. 532. Відповідальна особа: Кантоніста Людмила Іванівна, телефон (0352) 52-01-87, електронна пошта:  ovm@reg-adm.gov.te.ua