60-тиліття відзначив академічний ансамбль “Надзбручанка” Тернопільської філармонії