Наукова конференція з міжнародною участю ,,Бережанська гімназія: сторінки історії”