Тернопільський обласний ценрт охорони та наукових досліджень пам’яток культурної спадщини стоврив власний інтернет-сайт