Затверджено склад колегії департаменту культури та туризму